En sammanfattning av julevangeliet

Finns det några bevis för skattskrivningen som nämns vid tiden för Jesus Kristus födelse? Har gjort ett försök att ta reda på detta. Det finns en disputerat inskrift som nämner Quirinius som kejsar Augustus legat i Syrien men datumet är oklart om inskriften. Vi kan inte veta exakt hur förhållandena var i det heliga landet ett antal år före det första århundradet då det finns oklarheter kring Publius Sulpicius Quirinius karriär bla om inskriften där han nämns som Augustus legat i Syrien. Men det jag kan konstatera är att helige Lukas var en historiker av rang.

Lukas 2:1-5 från Folkbibeln: 1 Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus✱ utgick ett påbud att hela världen✱ skulle skattskrivas. 2 Detta var den första skattskrivningen✱, och den hölls när Quirinius✱ styrde i Syrien. 3 Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad.

4 Så reste också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som kallas Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. 5 Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som var havande.

Här nere ställer jag de bibelversioner som är baserade på den bysantinska mot de versioner som är baserade på den alexandrinska.

Lukas 2:2

Bysantinska texten auth h apografh prwth egeneto hgemoneuontoV thV suriaV kurhniou

King James Version Luke 2:2 ([And] this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria.)

Svenska Reformationsbibeln Lukas 2:2 Denna skattskrivning ägde rum först när Kvirinius var landshöv­ding över Syrien.

&

Lukas 2:2

Alexandrinska texten/Codex Sinaiticus och Vaticanus auth apografh prwth egeneto hgemoneuontoV thV suriaV kurhniou

American Standard Version Luke 2:2 This was the first enrolment made when Quirinius was governor of Syria.

Bibel 2000 Lukas 2:2 Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien

Folkbibeln Lukas 2:2 Detta var den första skattskrivningen✱, och den hölls när Quirinius✱ styrde i Syrien.

Som vi kan se den enda lilla skillnaden mellan texterna är den bestämda artikeln h, auth h apografh mot auth apografh.

På denna sida kan man jämföra dem grekiska texterna av hela Nya Testamentet: http://www.greeknewtestament.com/B42C002.htm

Med den bestämda artikeln h i texten då blir översättningen av Lukas 2:2 att meningens ämne blir en fokus på ”DENNA skattskrivning” med betoningen på DENNA för att så som det utgörs framsidan av sin position. Det måste vara kontrastiv betoning som relaterar till en annan skattskrivning som var känd för Theofilos som nämns i Lukas 1:3.

Språkbruket markerar således en skillnad mot folkräkningen i Apostlagärningarna 5:37 som visar att Theofilos kände till en annan skattskrivning än den berömda lokala folkräkningen i Judeen år 6 som också gjordes under Quirinius styre av Syrien.

Även Douay Rheims den engelska översättningen av latinska Vulgata och den Syriska Peshitta stämmer överens mer med KJV och den bysantinska texten än dagens bibelversioner som merparten är baserade på den kritiska texten som heter Nestle Aland och som är baserad huvudsakligen på Hort och Westcott grekiska text.

Douay Rheims

Luke 2:2 This enrolling was first made by Cyrinus, the governor of Syria.

Peshitta

Luke 2:2 And this enrollment was first made under the presidency of Quirinus in Syria.

Den armeniske historikern Movses Khorenatsi mellan åren 410-490 efter Kristus nämner att i det andra året av kung Abgar V styre att Armenien blev skattskyldigt till Romarriket och att vår Herre och frälsare Jesus Kristus föddes i samma tid. Detta förutom att Kejsar Augustus staty restes i templen. Under samma period uppstod problem mellan Abgar och Herodes som nämns i Matteusevangeliet 2:1. En annan sak som inträffade något år senare var att kejsar Augustus fick äretiteln Pater patriae (Fäderneslandets fader) av den Romerska senaten.

Citat:

Abgar, son of Archam, ascends the throne in the twentieth year of Archavir, king of the Persians. This Abgar was called Avak-air (great man), on account of his great gentleness and wisdom, and also on account of his size. Not being able to pronounce well, the Greeks and the Syrians called him Abgar. In the second year of his reign, all the districts of Armenia become tributary to the Romans. A command is given by the Emperor Augustus, as we are told in the Gospel of St. Luke, to number all the people in every part. Roman commissioners, sent for that purpose into Armenia, carried there the statue of the Emperor Augustus, and set it up in all the temples. At this very time, our Saviour Jesus Christ, the Son of God, came into the world.

At the same period there was trouble between Abgar and Herod: for Herod wished that his statue should be erected near to that of Cæsar in the temples of Armenia. Abgar withstood this claim. Moreover, Herod was but seeking a pretext to attack Abgar: he sent an army of Thracians and Germans to make an incursion into the country of the Persians, with orders to pass through the territories of Abgar. But Abgar, far from submitting to this, resisted, saying that the emperor’s command was to march the troops into Persia through the desert. Herod, indignant, and unable to act by himself, overwhelmed with troubles, as a punishment for his wicked conduct towards Christ, as Josephus relates, sent his nephew to whom he had given his daughter, who had been married in the first instance to Phéror, his brother. Herod’s lieutenant, at the head of a considerable army, hastened to reach Mesopotamia, met Abgar at the camp in the province of Pouknan, fell in the combat, and his troops were put to flight. Soon afterwards, Herod died: Archelaus, his son, was appointed by Augustus ethnarch of Judæa.

Här finns informationen: http://www.newadvent.org/fathers/0859.htm

Abgar o´Komo eller Abgar V hade två regeringstider den första mellan år 4 före Kristus fram till år 7 efter Kristus. Den andra mellan åren 13-50 fram till sin bortgång från jordelivet.

En kristen författare uppfattar Lukas skildring av skattskrivningen så här ”Detta dekret beordrade inte en universell folkräkning, utan en registrering. I sitt evangelium säger han bara att en registrering var befalld, och att vissa förberedande åtgärder gjordes. Klargörande att registreringen inte gick fram till verklig verksamhet fram till den tid då Quirinius var guvernör i Syrien.”

I ett engelskt forum om Romerska armén säger man följande om ämnet: ”The problem is not that Quirinius would have held the Syrian governorship twice, for the ”system” was still settling down under Augustus and all sorts of oddities were permitted. In fact, the evidence of the Tibur inscription positively seemed to require that the missing governor be someone who held the command twice! (M. Titius was governor ca. 10 BC; P. Quirinius was governor ca. AD 6.)”

Källa: https://www.romanarmytalk.com/rat/thread-20029.html i ämnet: Governor of Syria 4 – 1 BCE?

Enligt Wikipedia är det okänd vem som var Romersk guvernör mellan år 4-1 i Syrien före Kristus:

9 – 7/6 BC Gaius Sentius Saturninus

7/6 – 4 BC Publius Quinctilius Varus

4 – 1 BC Unknown[1]

1 BC – 4 AD Gaius Julius Caesar Vipsanianus

4 – 5 Lucius Volusius Saturninus

6 – 12 Publius Sulpicius Quirinius

Enligt historiken Josefus skulle Herodes den store i fortsättningen underkuvas eller behandlas som en undersåte baserat på följande: And when they were forced to confess so much, Caesar, without staying to hear for what reason he did it, and how it was done, grew very angry, and wrote to Herod sharply. The sum of his epistle was this, that whereas of old he had used him as his friend, he should now use him as his subject. Josefus i J. AJ 16.9.3.

Detta brev till Herodes den store från Augustus dateras någonstans mellan år 8-7 före Kristus: http://biblehub.com/library/ramsay/was_christ_born_in_bethlehem/chapter_9_king_herods_enrollment.htm

Det judiska riket listade männen ”i huset av deras fäder” (4 Moseboken 1:18) som förklarar Josefs rörelse från Nasaret till hans hemstad Betlehem (Lukas 2:3-4) för att registrera sig, för att den judiska administrationen listade män enligt deras nedärvda plats (3 Moseboken 25:10). Detta hade inte varit möjligt utan med hjälp av Herodes den store.

Man ser att hos historikern Josefus i judiska fornminnen J. AJ 17.250 BUT before these things could be brought to a settlement, Malthace, Archelaus’s mother, fell into a distemper, and died of it; and letters came from Varus, the president of Syria, källa: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0146%3Abook%3D17%3Asection%3D250

Publius Quinctilius Varus efter Herodes den stores död, som han kallar för strategou istället för guvernör som betyder hegemon.

Noterbart med andra ord hur både Josefus och den romerska historiken Cornelius Tacitus motsäger varandra om Varus titel då Tacitus hade skrivit följande:

On Herod’s death, one Simon, without waiting for the approbation of the Emperor, usurped the title of king. He was punished by Quintilius Varus then governor of Syria,

Källa: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0080%3Abook%3D5%3Achapter%3D9

Ordet strathgouV i Nya Testamentet förekommer tex i Luk 22:52 om officerare vid tempelvakten och i Apg 5:24 om tempelkommendanten.
Ska man tro den författare jag använd i denna argumentering så är Josefus mer trovärdigare än Tacitus i denna fråga. Varus var en överbefälhavare av trupper efter Herodes den stores död enligt Josefus medan han är guvenör enligt Tacitus.

En inskrift kallat Aemilius Secundus döpt efter en Romersk soldat som ska ha skrivit detta i latin:

Översättning till engelska:

Q[uintus] Aemilius Secundus s[on] of Q[uintus], of the tribe Palatina, who served in the camps of the divine Aug[ustus] under P. Sulpicius Quirinius, legate of Caesar in Syria, decorated with honorary distinctions, prefect of the 1st cohort Aug[usta], prefect of the cohort II Classica. Besides, by order of Quirinius I made the census in Apamea of citizens male 117 thousand. Besides, sent on mission by Quirinius, against the Itureans, on Mount Lebanon I took their citadel. And prior military service, (I was) Prefect of the workers, detached by two co[nsul]s at the ‘aerarium [The State Treasury]’. And in the colony, quaestor, aedile twice, duumvir twice, pontiff.

Here were deposited Q[uintus] Aemilius Secundus s[on] of Q[uintus], of the tribe Pal[atina], (my) s[on] and Aemilia Chia (my) freed. This m[onument] is excluded from the inh[eritance].

I denna inskrift kallas Quirinius för legat: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Legatus vilket är sant då Quirinius var född inom den ”Romerska aristokratin”. Hos historiken Josefus kallas han för den högsta domaren som är en mäktig guvernör.

”NOW Cyrenius, a Roman senator, and one who had gone through other magistracies, and had passed through them till he had been consul, and one who, on other accounts, was of great dignity, came at this time into Syria, with a few others, being sent by Caesar to he a judge of that nation,”

Länk: http://penelope.uchicago.edu/josephus/ant-18.html

Och: 17.354

Now I did not think these histories improper for the present discourse, both because my discourse now is concerning kings, and otherwise also on account of the advantage hence to be drawn, as well for the confirmation of the immortality of the soul, as of the providence of God over human affairs, I thought them fit to be set down; but if any one does not believe such relations, let him indeed enjoy his own opinion, but let him not hinder another that would thereby encourage himself in virtue. So Archelaus’s country was laid to the province of Syria; and Cyrenius, one that had been consul, was sent by Caesar to take account of people’s effects in Syria, and to sell the house of Archelaus.

Länk: http://perseus.uchicago.edu/perseus-cgi/citequery3.pl?dbname=GreekTexts&query=Joseph.%20AJ%2017.347&getid=1

Josefus är källan för den lokala folkräkningen år 6 i Judeen och den som nämns i Apostlagärningarna 5:37. Den lokala folkräkningen år 6 resulterade i ett blodigt uppror och som leddes av Judas från Galileen.

Denna folkräkning år 6 påverkade alltså livet mer i Judeen än den registrering/skattskrivning som inträffade vid Jesus Kristus födelse, vilket skulle förklara varför den är känd för Josefus gentemot den vid Jesus Kristus födelse.

Apamea är en stad i självaste Syrien med rik Romersk kultur och lämningar från det antika Romerska Syrien: (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apamea,_Syria) och där Quirinius nämns som Legat/guvenör enligt Aemilius Secundus.

När man granskar skillnaderna med dem uppgifter man får av Josefus om den lokala skattskrivningen i Judeen och från inskriften Aemilius Secundus så ser man att skattskrivningen som gjordes i Apamea för att registrera 117 000 män under order av Quirinius är inte den samma som gjordes år 6 när etnarken Archelaus avsattes och var begränsad till Judeen, inte Syrien. Archelaus var en av Herodes den store söner.

Och enligt Josefus Chapter 10 Antiquities of the Jews — Book XV förklarar han i hur vissa områden tillföll Herodes den store som senare gavs till Herodes söner. Itureen i Lukas 3:1 var ett av dem (där inskriften Aemilius Secundus kan hjälpa oss med den indikationen)

And they had leave to lodge in Cesar’s own palace: for he received these sons of Herod with all humanity, and gave Herod leave to give his Kingdom to which of his sons he pleased: and, besides all this, he bestowed on him Trachon, and Batanea, and Auranitis.

Länk: http://perseus.uchicago.edu/perseus-cgi/citequery3.pl?dbname=GreekFeb2011&query=Joseph.+AJ+15.355&getid=1&fbclid=IwAR0l_62v2ULU7HFeXeIVyIpe9Hx9A2JiNyyFec92Ub_t8Xv5r8jvCM1Ce2s

Lukas 3:1 bekräftar följande

I kejsar Tiberius femtonde regeringsår , när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes landsfurste i Galileen, hans bror Filippus i Itureen och Trachonitislandet och Lysanias i Abilene,

Herodes den stores rike delades bland hans söner efter hans död. Itureen där Filippus var furste var ett av flera områden som delades bland Herodes den stores söner (där Filippus var en av Herodes den stores söner) efter Herodes den stores död. I inskriften nämns om en militär operation mot Itureen. Så frågan då blir att Itureen erövrades under den Herodes stores tid?

Denna tvåstegs operation som inträffade i den lokala folkräkningen i Judeen med avvecklingen av Archelaus egendom, och inventeringen av folkets egendom under Quirinius som den högste domaren är inte samma skattskrivning/registrering som den i Apamea där den sistnämnda inte hade samma natur, eller samma mål, eller geografiska räckvidd.

Trots denna klara tydlighet hävdar skeptiker ändå informationen vi får från inskriften måste ha syftat på den lokala folkräkningen år 6 i Judeen.

Min fråga blir då om en inskrift eller liknade hade bekräftat Quirinius närvaro om en skattskrivning/registrering i en annan Romersk provins än den i Syrien hade då skeptiker avfärdat detta för att det beviset inte säger något om den lokala folkräkningen år 6 i Judeen?

Att Judeen blev en del av Syriens provins år 6 var Romarrikets fokus just på Judeens område år 6 inte det övriga Syrien som Judeen blev en del av år 6.

I dessa artiklar i Wikipedia: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Batanaea och https://en.m.wikipedia.org/wiki/Herodian_Tetrarchy, inkluderas Itureen i Filippos område.

Citat från första länken: In the 1st century BC the land was acquired by Herod the Great, and on his death in 4 BC passed to his son Philip as part of his inheritance. In some sources Philip is referred to as ”Tetrarch of Batanea” with the capital at Caesarea Philippi, though his lands were more extensive than this.

I så fall ska inskriften Aemilius Secundus jämföras med den skattskrivning som Lukas nämner eftersom att Filippos regerade från år 4 i områdena han ärvde när Herodes den store dog och att kronologin därmed krockar för den som vill placera uppgifterna man får från inskriften Aemilius Secundus till den lokala folkräkningen i Judeen år 6. Epigrafik i detta fall Aemilius Secundus styrker uppgiften i Lukas 3:1 att Filippos reagerade i Itureen ett område som alltså tillföll Filippos år 4 före vår tid strax efter att Herodes den store dog.

Då Quirinius skattskrivning/registrering i Apamea är om folk och inträffade i Syrien (Lukas 2:1-5) medan den som beskrivs av Josefus var en folkräkning om ägodelar ( för att likvidera Archelaus ägodelar) som inträffade i Judeen, de har inget gemensamt, varken i mening eller område.

Apamea var en stad beläget på den höga stranden av floden Orontes där Syriens provinshuvudstad Antiokia också låg.

Denna information tillsammans med när det kommer till Ockhams rakkniv vågar jag argumentera för att inskriften Aemilius Secundus är den skattskrivning/registrering som Lukas nämner i sitt evangelium.

Itureens nation och staden Apamea fanns i det som kallades för Celesyrien enligt Romerske historikern Plinius den äldre.

Citat: We must now speak of the interior of Syria. Cœle Syria has the town of Apamea

the nation of the Ituræi

Källa: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0137%3Abook%3D5%3Achapter%3D19&fbclid=IwAR1-5_YZnvrk8njnrpoCbe3dJYwoXXgExvpJwPQPL0i35sLo_5ncPPPkRxA

Detta område utgjorde det som är Bekaadalen idag i det nuvarande Libanon: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Beqaa_Valley

En text från Cornelius Tacitus

About the same time he requested the Senate to let the death of Sulpicius Quirinus be celebrated with a public funeral. With the old patrician family of the Sulpicii this Quirinus, who was born in the town of Lanuvium, was quite unconnected. An indefatigable soldier, he had by his zealous services won the consulship under the Divine Augustus, and subsequently the honours of a triumph for having stormed some fortresses of the Homonadenses in Cilicia. He was also appointed adviser to Caius Cæsar in the government of Armenia, and had likewise paid court to Tiberius, who was then at Rhodes. The emperor now made all this known to the Senate, and extolled the good offices of Quirinus to himself, while he censured Marcus Lollius, whom he charged with encouraging Caius Cæsar in his perverse and quarrelsome behaviour. But people generally had no pleasure in the memory of Quirinus, because of the perils he had brought, as I have related, on Lepida, and the meanness and dangerous power of his last years.

Källa: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0078%3Abook%3D3%3Achapter%3D48

Två militära framgångar noterar vi i Publius Sulpicius Quirinius karriär. Segern när man tog homonaderna fästning i Kilikien och Itureens citadell enligt inskriften Aemilius Secundus. I denna text hos Tacitus nämns det att folket hade ingen njutning i Quirinius minne också eftersom farorna han hämtade.

Enligt Cornelius Tacitus hade Augustus skrivit Romarrikets tillgångar med sin egna hand: This contained a description of the resources of the State, of the number of citizens and allies under arms, of the fleets, subject kingdoms, provinces, taxes, direct and indirect, necessary expenses and customary bounties. All these details Augustus had written with his own hand, and had added a counsel, that the empire should be confined to its present limits, either from fear or out of jealousy.

Länk: http://classics.mit.edu/Tacitus/annals.1.i.html

Och ytterligare en text från Tacitus där Quirinius nämns som kejsarens frände

Libo might be tried on their evidence. As a consequence, the defendant asked an adjournment till next day, and having gone home he charged his kinsman, Publius Quirinus, with his last prayer to the emperor.

Källa: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0078%3Abook%3D2%3Achapter%3D30

Historia och arkeologi vittnar om att Publius Sulpicius Quirinius var en av kejsarens främsta män han kunde lita på, förutom att historia och arkeologi visar att Quirinius var operativ i Taurusbergen det som är södra Turkiet idag och i Syrien.

Forskaren Gerard Gertoux på sidorna 23 och 26 av hans 43 sidiga artikel: https://www.academia.edu/3184175/Dating_the_two_Censuses_of_Quirinius?fbclid=IwAR0j0ZUaYkDdiQDUXK0NYMSC6R_XfnaLUhcz7laoo9MHt6dZtB-M2lPSYoo Dating the two Censuses of Quirinius, har följande illustrationer (och där jag fått hans tillstånd att använda källmaterialet) att erbjuda om hur Quirinius skattskrivning kunde ha sett ut:

Slutsats: Det fanns endast en folkräkning och som gick ut på att likvidera Archelaus egendom och den inträffade i Judeen år 6 och nämns i Apostlagärningarna 5:37 förutom då hos historiken Josefus. Den skattskrivning eller registrering som inträffade vid Jesus födelse någonstans mellan åren 4-1 före vår tid var något helt annat vilket också bekräftas av inskriften i Apamea. Det är inte omöjligt att Quirinius var aktiv i Syrien år 3 före vår tid alltså 3 f.Kr. då denna skattskrivning som nämns i julevangeliet ägde rum då så fort Quirinius ämbete som guvernör av Galatien tog slut. Debatten kring när Herodes den store dog fortsätter också då det ”traditonella datumet” 4 f.Kr. är disputerat. Helt klart är att man måste forska vidare kring de detaljer Lukas ger och även kring inskriften i Apamea.

4 reaktioner till “En sammanfattning av julevangeliet”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s